Cybernetics Pvt. Ltd.

 • Since 1999
 • Leading you to the world of technology

यो डिभाइस प्रयोग गर्ने तरिका :-

 • 3G Wifi Router मा सिम राखी power Button  कारीब ५ सेकेन्ड जती प्रेस गर्नुहोस ।
 • आफ्नो Computer/Laptop/Mobile  आदी को View Available Wireless Network मा गई Wifi-XXXX ( Wifi  को नाम तपाइले किन्नु भएको राउटरको कभरमा हुन्छ्) मा Click  गर्नुहोस र यसको डिफल्ड Password "12345678"  राख्नुहोस । एक मिनेट जती Wait  गर्नुहोस आब तपाईले Wifi  चलाउन सक्नु हुन्छ ।
 • तपाईको काम सकिएपछी पुन Power Button  करेब ५ सेकेन्ड जती Press  गर्नुहोस डिभाइस आफै बन्द हुन्छ ।
 • यो डिभाइस मा पहिला नै सेटिङ मिलाएको हुनाले तपाईं ले कुनै Internet सेटिङ मिलाई राख्नु पर्दैन ।

 

यो डिभाइस रिचाज गर्ने तरिका :-

रिचाज गर्न को लागी प्रयोगकर्ता हरुलाई सजिलो र सहज  होस भनि धेरै तरिका हरु बनाइएको छ निन्न तरिका हरु मध्य तपाइ लाई सजिलो हुने तरिका प्रयोग गरी रिचाज गर्न सक्नु हुन्छ ।

 • तपाइ कुनै पनि नजिक को पसल मा गएर तपाईं को रिम काड को नंम्बर दिइ Mpos/Online  बाट सजिले रिचाज गर्न सक्नु हुन्छ । अथवा
 • नेपाल टेलिकम को NT Recharge Card  बाट CDMA mobile  मा तपाईं को राउटर को रिम काड राखी १४१५ डाएल गरेर सजिलै रिचाज गर्ने सक्नु हुन्छ । अथवा
 • तपाइ सँग CDMA Mobile छैन भने कुनै पनि नेपाल टेलिकम को फोन जस्तै ल्यान्ड लाईन टेलिफोन अथबा मोबाइल बाट १४१२ डाएल गरेर पनि सजिलै रिचाज गर्न सक्नु हुन्छ । अथवा
 • नेपाल टेलिकम को  website http://webrecharge.ntc.net.np मा गई NT Recharge Card  प्रयोग गरी सजिलै रिचाज गर्न सकिन्छ ।
Supports & Inqueries
Continue
News
slide 3
 • Partnership with Nepal Telecom
 • Our Upcoming Products
 • Launched NT Bus Internet
Read more

Business Associate